"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Công nghiệp (Năm 2011)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 7 văn bản thuộc lĩnh vực Công nghiệp được ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
24-11-2011 Quyết định số 2510/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh thời gian nổ mìn trong Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
19-09-2011 Quyết định số 27/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
11-07-2011 Quyết định số 16/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
11-07-2011 Quyết định số 1335/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cụm Công nghiệp Đông Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.
01-07-2011 Quyết định số 1267/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm Công nghiệp Hải Thượng, Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.
04-04-2011 Quyết định số 596/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Cụm Công nghiệp Hải Thượng.
15-02-2011 Quyết định số 237/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt nhiệm vụ lập quy hoạch chi tiết Cụm Công nghiệp Hải Thượng, huyện Hải Lăng.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
21,545,278 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner