"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Giáo dục và Đào tạo (Năm 2011)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 8 văn bản thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo được ban hành trong năm 2011:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
28-11-2011 Quyết định số 2528/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận các huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn quốc gia về Phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi.
11-11-2011 Quyết định số 2384/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đề án phát triển Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị đến năm 2015 và tầm nhìn đến năm 2020.
04-10-2011 Quyết định số 2056/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Quy định mức thu học phí đối với các trường THPT bán công chuyển đổi sang loại hình công lập.
05-07-2011 Quyết định số 1283/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi, dạy con tốt” tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2011 - 2015.
28-06-2011 Quyết định số 15/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Danh mục, mức chi đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 03 tháng tại các cơ sở dạy nghề trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
01-06-2011 Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành đơn giá các loại tài sản là nhà, vật kiến trúc và các loại cây trồng áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
27-01-2011 Quyết định số 204/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về Chuyển đổi các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông bán công trên địa bàn tỉnh sang loại hình công lập.
17-01-2011 Quyết định số 101/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Đề án phát triển Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2010 - 2011.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
21,545,679 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner