"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Quy hoạch - Kiến trúc (Năm 2013)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 12 văn bản thuộc lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc được ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
06-12-2013 Quyết định số 5082/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh về việc điều chỉnh vị trí các loại đất của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vĩnh Linh năm 2013.
23-09-2013 Quyết định số 1713/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận thị trấn Hải Lăng, huyện Hải Lăng là đô thị loại V.
11-09-2013 Quyết định số 1637/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong là đô thị loại V.
27-08-2013 Quyết định số 1526/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ là đô thị loại V.
27-08-2013 Quyết định số 1525/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh là đô thị loại V.
27-08-2013 Quyết định số 1524/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh là đô thị loại V.
26-08-2013 Quyết định số 1509/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn đến năm 2020.
12-08-2013 Quyết định số 1397/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh là đô thị loại V.
12-08-2013 Quyết định số 1396/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh là đô thị loại V.
31-05-2013 Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về xây dựng phát triển, đưa thành phố Đông Hà đạt đô thị loại II đến năm 2020.
31-05-2013 Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020.
29-01-2013 Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành xuất bản - in - phát hành tỉnh Quảng Trị đến năm 2020.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
20,725,157 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner