"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Ngân sách (Năm 2013)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 17 văn bản thuộc lĩnh vực Ngân sách được ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-12-2013 Nghị quyết số 42/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2014.
27-12-2013 Nghị quyết số 41/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2014.
24-12-2013 Quyết định số 40/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2014.
16-12-2013 Quyết định số 35/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014 cho các huyện, thành phố, thị xã.
16-12-2013 Quyết định số 34/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các Sở, Ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh năm 2014.
11-12-2013 Nghị quyết số 27/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi một số khoản thu, sửa đổi, bổ sung đối tượng và tỷ lệ phân chia các khoản thu quy định tại Nghị quyết số 17/2010/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2010, Nghị quyết số 23/2011/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2011 của HĐND tỉnh.
11-12-2013 Nghị quyết số 22/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2014.
11-12-2013 Nghị quyết số 21/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2014.
11-12-2013 Nghị quyết số 20/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2012.
26-08-2013 Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tạo lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
08-08-2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về việc phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012.
31-07-2013 Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012 của các huyện thí điểm không tổ chức HĐND.
25-07-2013 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Đông Hà và các phường năm 2012.
26-06-2013 Nghị quyết số 35/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và quyết toán thu, chi ngân sách các phường thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND năm 2012.
27-05-2013 Công văn số 1495/UBND-TM của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đính chính Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND ngày 29/01/2013 của UBND tỉnh.
25-01-2013 Quyết định số 04/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân bổ kế hoạch vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu và Chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2013.
15-01-2013 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về việc thông qua dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2013.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
20,725,640 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner