"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Giá cả các loại (Năm 2013)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 5 văn bản thuộc lĩnh vực Giá cả các loại được ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-12-2013 Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành giá các loại đất và phân loại đường phố các đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2014.
11-12-2013 Nghị quyết số 23/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phương án giá các loại đất và phân loại đường phố các đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2014.
11-09-2013 Quyết định số 1648/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá tối đa mua xe ô tô phục vụ công tác.
02-08-2013 Quyết định số 1370/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
10-05-2013 Công bố số 1010/CB/STC-SXD của Sở Tài chính, Sở Xây dựng về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 4 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
20,725,006 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner