"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Chỉ số giá xây dựng (Năm 2013)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 8 văn bản thuộc lĩnh vực Chỉ số giá xây dựng được ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
26-12-2013 Quyết định số 120/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
21-11-2013 Quyết định số 102/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 8, tháng 9 và quý III năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
01-10-2013 Quyết định số 87/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
22-08-2013 Quyết định số 71/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 6 và quý II năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
10-06-2013 Quyết định số 43/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
17-05-2013 Quyết định số 41/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01, tháng 02, tháng 3 và quý I năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
25-01-2013 Quyết định số 08/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng năm 2012 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
17-01-2013 Quyết định số 03/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 12 và quý IV năm 2012 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
20,725,245 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner