"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Chương trình (Năm 2013)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 2 văn bản thuộc lĩnh vực Chương trình được ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
11-12-2013 Nghị quyết số 25/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật toàn khóa và Chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 của HĐND tỉnh khóa VI, nhiệm kỳ 2011 - 2016.
27-03-2013 Quyết định số 464/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch năm 2013.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
20,725,122 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner