"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Giáo dục và Đào tạo (Năm 2013)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 9 văn bản thuộc lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo được ban hành trong năm 2013:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
10-10-2013 Quyết định số 1833/QĐ-CT của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Ngoại ngữ SmartLearn.
03-09-2013 Quyết định số 1584/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận các huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, năm 2013.
29-07-2013 Quyết định số 1349/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ, chính sách cho giáo viên, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Quảng Trị.
09-07-2013 Quyết định số 1214/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
09-07-2013 Quyết định số 1213/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia.
26-06-2013 Nghị quyết số 36/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc thông qua đề án thành lập Trường Trung học cơ sở Lý Tự Trọng, phường 2, thị xã Quảng Trị.
31-05-2013 Nghị quyết số 12/2013/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định một số chính sách đào tạo, bồi dưỡng, đãi ngộ, thu hút và tạo nguồn nhân lực có chất lượng của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2013 - 2020.
31-01-2013 Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị.
21-01-2013 Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định về dạy thêm học thêm.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
20,724,900 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner