"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Chính sách - Xã hội (Năm 2014)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 12 văn bản thuộc lĩnh vực Chính sách - Xã hội được ban hành trong năm 2014:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
21-08-2014 Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế thực hiện các chương trình, chính sách ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Trị.
14-08-2014 Quyết định số 1702/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại thôn, khu phố trên địa bàn huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.
14-08-2014 Quyết định số 1701/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại thôn, khu phố trên địa bàn huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị.
14-08-2014 Quyết định số 1700/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại thôn, khu phố trên địa bàn huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.
14-08-2014 Quyết định số 1699/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại thôn, khu phố trên địa bàn huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.
14-08-2014 Quyết định số 1698/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại thôn, khu phố trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị.
14-08-2014 Quyết định số 1697/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại thôn, khu phố trên địa bàn thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.
14-08-2014 Quyết định số 1696/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại thôn, khu phố trên địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
14-08-2014 Quyết định số 1695/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại thôn, khu phố trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.
14-08-2014 Quyết định số 1694/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân loại thôn, khu phố trên địa bàn huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị.
25-07-2014 Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
16-01-2014 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý hội và quỹ xã hội, quỹ từ thiện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
21,560,724 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner