"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Ngân sách (Năm 2014)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 15 văn bản thuộc lĩnh vực Ngân sách được ban hành trong năm 2014:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-12-2014 Quyết định số 47/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015 cho các huyện, thành phố, thị xã.
10-12-2014 Nghị quyết số 24/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản nhà nước tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
10-12-2014 Nghị quyết số 19/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2015.
10-12-2014 Nghị quyết số 18/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước, chi ngân sách địa phương tỉnh Quảng Trị năm 2013.
10-12-2014 Nghị quyết số 17/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2011, năm 2012.
09-12-2014 Quyết định số 45/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các Sở, Ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh năm 2015.
05-08-2014 Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013.
25-07-2014 Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013 của các huyện Vĩnh Linh, Gio Linh, Cam Lộ, Triệu Phong, Hải Lăng, Đakrông, Hướng Hóa thực hiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện.
10-07-2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Đông Hà và các phường năm 2013.
12-06-2014 Nghị quyết số 48/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương và quyết toán thu chi ngân sách các phường thực hiện thí điểm không tổ chức HĐND năm 2013.
26-02-2014 Quyết định số 333/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2014.
26-02-2014 Quyết định số 333/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2014.
17-02-2014 Quyết định số 61/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Trị về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2014.
15-01-2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ về việc thông qua dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2014.
06-01-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2014 cho các đơn vị thuộc huyện quản lý.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
21,560,430 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner