"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Giá xây dựng (Năm 2014)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 12 văn bản thuộc lĩnh vực Giá xây dựng được ban hành trong năm 2014:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
14-12-2014 Công bố số 3355/CB/STC-SXD của Sở Xây dựng, Sở Tài chính giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 11 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
14-11-2014 Công bố số 3043/CB/STC-SXD của Sở Xây dựng, Sở Tài chính giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 10 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
14-10-2014 Công bố số 2667/CB/STC-SXD của Sở Tài chính, Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 9 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
15-09-2014 Công bố số 2387/CB/STC-SXD của Sở Xây dựng, Sở Tài chính về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 8 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
14-08-2014 Công bố số 2121/CB/STC-SXD của Sở Tài chính, Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 7 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
14-07-2014 Công bố số 1786/CB/STC-SXD của Sở Tài chính, Liên Sở, ngành, Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 6 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
13-06-2014 Công bố số 1442/CB/STC-SXD của Sở Xây dựng, Sở Tài chính giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 5 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
14-05-2014 Công bố số 1040/CB/STC-SXD của Sở Tài chính, Sở Xây dựng giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 4 năm 2014 trên địa bài tỉnh Quảng Trị.
14-05-2014 Công bố số 1040/CB/STC-SXD của Sở Xây dựng, Sở Tài chính về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 4 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
14-04-2014 Công bố số 722/CB/STC-SXD của Sở Xây dựng, Sở Tài chính về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 3 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
14-03-2014 Công bố số 444/CB/STC-SXD của Sở Xây dựng, Sở Tài chính về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 02 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
11-02-2014 Công bố số 233/CB/STC-SXD của Sở Xây dựng, Sở Tài chính về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 01 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
21,560,739 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner