"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Chỉ số giá xây dựng (Năm 2014)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 8 văn bản thuộc lĩnh vực Chỉ số giá xây dựng được ban hành trong năm 2014:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-10-2014 Quyết định số 91/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7, tháng 8 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
16-10-2014 Quyết định số 91/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7, tháng 8 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
18-08-2014 Quyết định số 62/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 5, tháng 6 và quý II năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
11-06-2014 Quyết định số 42/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
11-06-2014 Quyết định số 41/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 3 và quý I năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
04-04-2014 Quyết định số 20/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 02 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
19-03-2014 Quyết định số 19/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
27-01-2014 Quyết định số 06/QĐ-SXD của Sở Xây dựng về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 11, tháng 12, quý IV và năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
21,560,916 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner