"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Chương trình giám sát (Năm 2014)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 2 văn bản thuộc lĩnh vực Chương trình giám sát được ban hành trong năm 2014:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
17-12-2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà về chương trình giám sát của HĐND thành phố Đông Hà năm 2015.
10-12-2014 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về phê chuẩn Báo cáo hoạt động năm 2014 và chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2015.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
21,560,719 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner