"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Quy chế, Quy định, Điều lệ (Năm 2014)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 39 văn bản thuộc lĩnh vực Quy chế, Quy định, Điều lệ được ban hành trong năm 2014:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
16-12-2014 Quyết định số 46/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế Giải thưởng khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Trị.
27-11-2014 Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về huy động các nguồn lực và mức hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị đến năm 2020.
18-11-2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện.
07-11-2014 Quyết định số 2466/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động của Tổ liên ngành về hàng rào kỹ thuật trong thương mại.
29-10-2014 Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về trình tự, thủ tục xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
27-10-2014 Quyết định số 41/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về việc cấp Giấy phép quy hoạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
27-10-2014 Quyết định số 2291/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh.
16-10-2014 Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.
15-10-2014 Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
13-10-2014 Quyết định số 2177/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
08-10-2014 Quyết định số 2155/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
21-08-2014 Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế thực hiện các chương trình, chính sách ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Trị.
31-07-2014 Quyết định số 33/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về phân cấp quản lý tiền lương cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức hội được giao biên chế, công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh làm chủ sở hữu.
22-07-2014 Quyết định số 32/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
14-07-2014 Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của cán bộ đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
09-07-2014 Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet công cộng, trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
03-07-2014 Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về việc thanh toán, quyết toán các nguồn vốn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
20-06-2014 Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý, khai thác đất làm vật liệu san lấp công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
06-06-2014 Quyết định số 327/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Trị ban hành Quy định về quản lý và vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị và đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn thị xã Quảng Trị.
03-06-2014 Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Chuyển tới trang:  /2     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
21,560,919 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner