"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
Lĩnh vực:  Quy hoạch (Năm 2014)  Danh sách lĩnh vực
Danh sách 6 văn bản thuộc lĩnh vực Quy hoạch được ban hành trong năm 2014:

Ngày ban hành Trích yếu nội dung Hiệu lực
27-10-2014 Quyết định số 2299/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống nghĩa trang nhân dân tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
12-06-2014 Nghị quyết số 52/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) phường An Đôn, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.
12-06-2014 Nghị quyết số 51/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.
12-06-2014 Nghị quyết số 50/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) phường 2, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.
12-06-2014 Nghị quyết số 49/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) phường 1, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị.
25-04-2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh quy hoạch hệ thống nghĩa trang nhân dân tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.
Trang: 1 /1     Số văn bản mỗi trang:   Danh sách lĩnh vực
Liên kết khác:
Hỗ trợ: Thùy Dương
0974.974.656
Lượt truy cập:
21,560,509 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner