"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06           Năm 2015 Ngày 15 tháng 3 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Trị
03-03-2015 Quyết định số 72/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tiếp công dân tại Trụ sở tiếp công dân thị xã Quảng Trị. 02
Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh
05-01-2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2015 cho các đơn vị thuộc huyện quản lý. 14
13-01-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND về việc giao dự toán chi sự nghiệp giáo dục năm 2015 cho các đơn vị trường học thuộc huyện quản lý. 25
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-03-2015 Quyết định số 398/QĐ-UBND về việc phân công nhiệm vụ đối với Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và Ủy viên UBND tỉnh Quảng Trị nhiệm kỳ 2011 - 2016. 33
12-03-2015 Quyết định số 440/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2015 của tỉnh Quảng Trị. 38
Sở Xây dựng, Sở Tài chính
13-03-2015 Công bố số 422/CB/STC-SXD giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 02 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 90
Liên kết khác:
Xe tải Hyundai
Phan phoi camera hikvision
Cách làm bánh flan
him lam chợ lớn
xà đơn
Nguyễn Thị Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
9,391,514 lượt truy cập
23 người đang truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner