"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 16           Năm 2014 Ngày 15 tháng 9 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-08-2014 Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế thực hiện các chương trình, chính sách ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Trị. 03
11-09-2014 Quyết định số 35/2014/QĐ-UBND về việc ủy quyền thông báo thu hồi đất; quyết định thu hồi đất; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 09
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-08-2014 Quyết định số 1694/QĐ-UBND về việc phân loại thôn, khu phố trên địa bàn huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. 11
14-08-2014 Quyết định số 1695/QĐ-UBND về việc phân loại thôn, khu phố trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. 15
14-08-2014 Quyết định số 1696/QĐ-UBND về việc phân loại thôn, khu phố trên địa bàn thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. 22
14-08-2014 Quyết định số 1697/QĐ-UBND về việc phân loại thôn, khu phố trên địa bàn thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. 26
14-08-2014 Quyết định số 1698/QĐ-UBND về việc phân loại thôn, khu phố trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. 28
14-08-2014 Quyết định số 1699/QĐ-UBND về việc phân loại thôn, khu phố trên địa bàn huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. 35
14-08-2014 Quyết định số 1700/QĐ-UBND về việc phân loại thôn, khu phố trên địa bàn huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. 40
14-08-2014 Quyết định số 1701/QĐ-UBND về việc phân loại thôn, khu phố trên địa bàn huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. 45
14-08-2014 Quyết định số 1702/QĐ-UBND về việc phân loại thôn, khu phố trên địa bàn huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị. 49
Sở Xây dựng
18-08-2014 Quyết định số 62/QĐ-SXD về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 5, tháng 6 và quý II năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 53
Sở Xây dựng, Sở Tài chính
15-09-2014 Công bố số 2387/CB/STC-SXD về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 8 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 63
9,116,028 lượt truy cập
1,466 người đang truy cập
Download Acrobat Reader
Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.
free flash banner on free flash banner