"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trong trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức." (trích Nghị định số 100/2010/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 05           Năm 2015 Ngày 15 tháng 2 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
PHẦN Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-01-2015 Quyết định số 01/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND ngày 03 tháng 6 năm 2014 về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 03
10-02-2015 Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị. 05
Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ
27-01-2015 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015. 21
PHẦN Văn bản khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-01-2015 Quyết định số 75/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định việc thu phí sử dụng các công trình kết cấu hạ tầng đối với phương tiện ra, vào cửa khẩu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 28
04-02-2015 Quyết định số 199/QĐ-UBND ban hành Quy chế Giải thưởng Văn học Nghệ thuật Quảng Trị. 35
04-02-2015 Quyết định số 213/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về quản lý nhà hàng nổi dạng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống và cầu phao dân sinh ngang sông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 48
Sở Xây dựng
02-02-2015 Quyết định số 15/QĐ-SXD về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 9 và quý III năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 60
02-02-2015 Quyết định số 16/QĐ-SXD về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, tháng 11, tháng 12, quý IV và năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 69
Sở Xây dựng, Sở Tài chính
12-02-2015 Công bố số 304/CB/STC-SXD về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 01 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 83
Liên kết khác:
Xe tai Mitsubishi
Cong ty du lich
Xe tải Hyundai
Phan phoi camera hikvision
Cách làm bánh flan
Nguyễn Thị Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
9,307,371 lượt truy cập
10 người đang truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner