"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 16 + 17           Năm 2021 Ngày 28 tháng 7 năm 2021
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
25-06-2021 Nghị quyết số 70/NQ-HĐND về việc cho ý kiến lần thứ 3 đối với kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh. 05
25-06-2021 Nghị quyết số 71/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Bảo tồn, tôn tạo, nâng cấp các di tích lịch sử cách mạng trọng điểm tỉnh Quảng Trị (Dự án thành phần: Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn; Bảo tàng Thành Cổ Quảng Trị; Khu di tích Địa đạo Vịnh Mốc). 07
25-06-2021 Nghị quyết số 72/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xóa phòng học tạm, phòng học mượn, cải tạo nâng cấp các trường dân tộc nội trú, bán trú trên địa bàn tỉnh và xây dựng Trường Trung học phổ thông Hướng Hóa, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. 11
25-06-2021 Nghị quyết số 73/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Trồng, bảo vệ, phát triển rừng và cơ sở hạ tầng phục vụ bảo tồn và phát triển bền vững các Khu bảo tồn thiên nhiên Đakrông và Bắc Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. 15
25-06-2021 Nghị quyết số 74/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đường Trần Nguyên Hãn (giai đoạn 2). 19
25-06-2021 Nghị quyết số 75/NQ-HĐND điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư và thời gian thực hiện dự án: Rà phá bom mìn, vật nổ phục vụ tái định cư huyện Hải Lăng và huyện Triệu Phong thuộc Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị. 21
25-06-2021 Nghị quyết số 76/NQ-HĐND điều chỉnh thời gian thực hiện và cơ cấu vốn đầu tư dự án Nâng cấp, củng cố, sửa chữa hệ thống đê biển tỉnh Quảng Trị. 23
25-06-2021 Nghị quyết số 77/NQ-HĐND điều chỉnh thời gian thực hiện và cơ cấu vốn đầu tư dự án: Đường lâm nghiệp phục vụ sản xuất vùng nguyên liệu tập trung, phát triển trồng rừng thâm canh cây gỗ lớn và phòng chống cháy rừng giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Quảng Trị. 25
25-06-2021 Nghị quyết số 78/NQ-HĐND điều chỉnh thời gian thực hiện và cơ cấu vốn đầu tư dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 1). 27
25-06-2021 Nghị quyết số 79/NQ-HĐND điều chỉnh thời gian thực hiện và cơ cấu vốn đầu tư dự án: Phát triển cơ sở hạ tầng các vùng nuôi thủy sản tập trung tỉnh Quảng Trị. 29
25-06-2021 Nghị quyết số 80/NQ-HĐND điều chỉnh thời gian thực hiện và cơ cấu vốn đầu tư dự án: Khu tái định cư xã Hải Khê và đường vào khu tái định cư (Giai đoạn 1). 31
25-06-2021 Nghị quyết số 81/NQ-HĐND điều chỉnh thời gian thực hiện và cơ cấu vốn đầu tư dự án: Đường liên xã Đakrông - Mò Ó - Triệu Nguyên - Ba Lòng, huyện Đakrông. 33
25-06-2021 Nghị quyết số 82/NQ-HĐND điều chỉnh thời gian thực hiện và cơ cấu vốn đầu tư dự án: Đường nối trung tâm xã Vĩnh Long với các xã miền Tây và miền Đông huyện Vĩnh Linh đến Quốc lộ 1. 35
25-06-2021 Nghị quyết số 83/NQ-HĐND điều chỉnh thời gian thực hiện và cơ cấu vốn đầu tư dự án: Đường từ thị trấn Gio Linh đến các xã phía Nam huyện Gio Linh. 37
25-06-2021 Nghị quyết số 84/NQ-HĐND điều chỉnh thời gian thực hiện và cơ cấu vốn đầu tư dự án: Đường Ngô Quyền, cầu Quy Thiện và đoạn còn lại đường Xuân - Quy - Vĩnh. 39
25-06-2021 Nghị quyết số 85/NQ-HĐND điều chỉnh cơ cấu vốn đầu tư dự án: Cơ sở hạ tầng Khu Dịch vụ - Du lịch bãi tắm cộng đồng Gio Hải. 41
25-06-2021 Nghị quyết số 86/NQ-HĐND về việc phê duyệt điều chỉnh tiến tiến độ thực hiện dự án: Đường nối khu công nghiệp Đông Nam Quảng Trị đến cảng Cửa Việt (đường trung tâm trục dọc Khu Kinh tế Đông Nam, tỉnh Quảng Trị). 43
25-06-2021 Nghị quyết số 87/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch năm 2021 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương. 45
25-06-2021 Nghị quyết số 88/NQ-HĐND về việc chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án: Giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch phục vụ đấu giá quyền sử đụng đất thực hiện dự án khu đô thị thương mại - dịch vụ Nam Đông Hà. 47
25-06-2021 Nghị quyết số 89/NQ-HĐND về phê chuẩn bán đấu giá cơ sở nhà, đất Bến xe và bãi đổ xe tỉnh phía Nam thành phố Đông Hà để thực hiện dự án: Khu đô thị, thương mại - dịch vụ Nam Đông Hà. 48
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-07-2021 Quyết định số 1632/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp công tác tại các Chốt kiểm tra y tế đối với người, phương tiện vào và đi qua địa bàn tỉnh Quảng Trị. 50
02-07-2021 Quyết định số 1643/QĐ-UBND ban hành bổ sung danh mục Ngân hàng dữ liệu đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 54
06-07-2021 Quyết định số 1671/QĐ-UBND công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. 81
06-07-2021 Quyết định số 1672/QĐ-UBND công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. 82
06-07-2021 Quyết định số 1673/QĐ-UBND công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. 83
06-07-2021 Quyết định số 1674/QĐ-UBND công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. 84
06-07-2021 Quyết định số 1675/QĐ-UBND công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia. 85
06-07-2021 Quyết định số 1676/QĐ-UBND công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 86
06-07-2021 Quyết định số 1677/QĐ-UBND công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 87
06-07-2021 Quyết định số 1678/QĐ-UBND công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 88
06-07-2021 Quyết định số 1679/QĐ-UBND công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 89
06-07-2021 Quyết định số 1680/QĐ-UBND công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 90
06-07-2021 Quyết định số 1681/QĐ-UBND công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 91
06-07-2021 Quyết định số 1682/QĐ-UBND công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. 92
Sở Xây dựng, Sở Tài chính
27-07-2021 Công bố số 1264/CB-SXD-STC giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 6 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 93
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,958,698 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner