"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19 + 20 + 21           Năm 2022 Ngày 18 tháng 11 năm 2022
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-11-2022 Quyết định số 27/2022/QĐ-UBND quy định mật độ chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2030. 03
10-11-2022 Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND ban hành Quy định phân công, phân cấp công tác lập, thẩm định, và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 06
10-11-2022 Quyết định số 30/2022/QĐ-UBND quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 14
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-10-2022 Quyết định số 2784/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch phát triển một số liên kết chuỗi sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2022 - 2026, định hướng đến năm 2030. 17
31-10-2022 Quyết định số 2793/QĐ-UBND ban hành Bộ chỉ số đánh giá, xếp hạng Chuyển đổi số của các cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị. 43
31-10-2022 Quyết định số 2794/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục các nền tảng số quốc gia triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 66
01-11-2022 Quyết định số 2806/QĐ-UBND ban hành quy định về quản lý, tổ chức thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021 - 2025. 80
01-11-2022 Quyết định số 2815/QĐ-UBND ban hành Quy định đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh; UBND huyện, thị xã, thành phố và UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 89
Sở Xây dựng
09-11-2022 Công bố số 2522/CB-SXD giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 10 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 145
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,956,801 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner