"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 13 + 14           Năm 2012 Ngày 15 tháng 8 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-07-2012 Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định tạm thời về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 03
28-07-2012 Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế mẫu công tác văn thư, lưu trữ của các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 13
Ủy ban nhân dân huyện Đakrông
02-08-2012 Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc điều chuyển, thuyên chuyển và luân chuyển cán bộ, giáo viên, nhân viên trường học thuộc UBND huyện. 31
Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ
26-07-2012 Nghị quyết số 06/2012/NQ-HĐND về bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2012. 43
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
31-07-2012 Quyết định số 1330/QĐ-CT về việc phê duyệt Danh mục tài liệu thi tuyển công chức môn kiến thức chung và môn nghiệp vụ chuyên ngành. 46
01-08-2012 Quyết định số 1350/QĐ-UBND về kế hoạch thời gian năm học 2012 - 2013 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên. 89
06-08-2012 Quyết định số 1386/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về “Phân phối, tiếp nhận văn bản đến và văn bản ban hành qua mạng máy tính trong nội bộ của các Sở, Ban ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã tỉnh Quảng Trị”. 91
Sở Tài chính, Sở Xây dựng
10-08-2012 Công bố số 1599/CB/STC-SXD về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 7 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 95
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,959,897 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner