"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19 + 20           Năm 2012 Ngày 15 tháng 11 năm 2012
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-10-2012 Quyết định số 1936/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục các dự án ưu tiên vận động từ nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) giai đoạn 2012 - 2016, tỉnh Quảng Trị. 03
22-10-2012 Quyết định số 1967/QĐ-UBND quy định khoảng cách và ban hành danh mục địa bàn mà học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày. 15
24-10-2012 Quyết định số 1988/QĐ-UBND về việc đổi tên Trường Trung học phổ thông Nam Hải Lăng. 20
25-10-2012 Quyết định số 2005/QĐ-UBND ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa liên thông đối với lĩnh vực đất đai tại UBND xã, phường, thị trấn. 21
02-11-2012 Quyết định số 2133/QĐ-UBND về việc phê duyệt bổ sung dự toán Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 30
02-11-2012 Quyết định số 2139/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phát triển Cụm Công nghiệp thị xã Quảng Trị. 33
02-11-2012 Quyết định số 2140/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phát triển Cụm Công nghiệp huyện Triệu Phong. 35
02-11-2012 Quyết định số 2141/QĐ-UBND thành lập Chi nhánh Trợ giúp pháp lý số 02 thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Trị. 37
02-11-2012 Quyết định số 2144/QĐ-UBND về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2012 - 2020. 39
05-11-2012 Quyết định số 2149/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Vĩnh Linh đến năm 2020. 44
07-11-2012 Quyết định số 2163/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng xã Cam Chính, huyện Cam Lộ. 65
07-11-2012 Quyết định số 2164/QĐ-UBND về việc thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng xã Cam Nghĩa, huyện Cam Lộ. 67
07-11-2012 Quyết định số 2165/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Hải Lăng đến năm 2020. 69
Sở Tài chính, Sở Xây dựng
09-11-2012 Công bố số 2492/CB/STC-SXD về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 10 năm 2012 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 99
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,958,416 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner