"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10           Năm 2016 Ngày 15 tháng 5 năm 2016
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-04-2016 Quyết định số 14/2016/QĐ-UBND về việc ban hành danh mục, mức chi phí hỗ trợ đào tạo nghề trình độ sơ cấp, dạy nghề dưới 03 tháng cho lao động nông thôn, người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 03
27-04-2016 Quyết định số 15/2016/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung quy định đơn giá thuê đất, giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 10
27-04-2016 Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ban hành Quy định thực hiện ký Quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 12
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-05-2016 Quyết định số 922/QĐ-UBND về việc Quy định hệ số điều chỉnh giá đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2016. 17
06-05-2016 Quyết định số 940/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên trực thuộc UB ND huyện, thành phố, thị xã. 18
06-05-2016 Quyết định số 941/QĐ-UBND về việc điều chỉnh mức phụ cấp đối với lực lượng Bảo vệ dân phố. 22
Sở Xây dựng, Sở Tài chính
11-05-2016 Công bố số 1124/CB/STC-SXD về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 4 năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 23
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,218,067 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner