"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02 + 03           Năm 2024 Ngày 05 tháng 01 năm 2024
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
07-12-2023 Nghị quyết số 99/2023/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024. 05
07-12-2023 Nghị quyết số 119/2023/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ người tham gia làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và hỗ trợ lao động hết hạn hợp đồng trở về nước có giao kết hợp đồng lao động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đối với người dân tộc thiểu số; người lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo; lực lượng vũ trang xuất ngũ; thân nhân người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2024 - 2026. 09
07-12-2023 Nghị quyết số 120/2023/NQ-HĐND quy định chức danh, mức phụ cấp và mức phụ cấp kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ và mức phụ cấp kiêm nhiệm người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 14
07-12-2023 Nghị quyết số 123/2023/NQ-HĐND sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số Điều Nghị quyết số 101/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Quảng Trị về Quy định mức hỗ trợ một số nội dung thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 19
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-12-2023 Quyết định số 34/2023/QĐ-UBND ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 22
20-12-2023 Quyết định số 35/2023/QĐ-UBND ban hành Quy định chi tiết quản lý chất thải rắn sinh hoạt của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 30
21-12-2023 Quyết định số 36/2023/QĐ-UBND về việc quy định giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 44
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
07-12-2023 Nghị quyết số 103/NQ-HĐND về việc giảm dự toán kế hoạch năm 2023 nguồn vốn đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất do tỉnh quản lý. 46
07-12-2023 Nghị quyết số 104/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Sửa chữa trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị. 55
07-12-2023 Nghị quyết số 105/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Trị; 09 trung tâm y tế tuyến huyện và các trạm y tế tuyến xã, tỉnh Quảng Trị. 57
07-12-2023 Nghị quyết số 106/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Mua sắm trang thiết bị cho các cơ sở y tế tỉnh Quảng Trị. 59
07-12-2023 Nghị quyết số 107/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa trụ sở HĐND tỉnh. 60
07-12-2023 Nghị quyết số 108/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tuyến đường kết nối từ cổng phụ Trung tâm Hành hương Đức mẹ La Vang đến cụm công nghiệp Hải Lệ và bãi đỗ xe số 01 theo quy hoạch đô thị La Vang. 62
07-12-2023 Nghị quyết số 109/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng Kho lưu hàng tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo và Đội trinh sát đặc nhiệm thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị. 65
07-12-2023 Nghị quyết số 110/NQ-HĐND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương. 67
07-12-2023 Nghị quyết số 111/NQ-HĐND về kế hoạch đầu tư công năm 2024 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương. 70
07-12-2023 Nghị quyết số 112/NQ-HĐND phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2024. 100
07-12-2023 Nghị quyết số 113/NQ-HĐND phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương năm 2024 thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 104
07-12-2023 Nghị quyết số 114/NQ-HĐND phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển ngân sách Trung ương năm 2024 thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững. 107
07-12-2023 Nghị quyết số 115/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác. 110
07-12-2023 Nghị quyết số 116/NQ-HĐND về việc quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. 119
07-12-2023 Nghị quyết số 117/NQ-HĐND về hệ số điều chỉnh giá đất (Hệ số K) năm 2024 áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 123
07-12-2023 Nghị quyết số 118/NQ-HĐND phê duyệt nội dung, nhiệm vụ chi duy tu, bảo dưỡng và xử lý cấp bách sự cố đê điều hệ thống đê điều do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 125
07-12-2023 Nghị quyết số 121/NQ-HĐND về giao số lượng cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách cấp xã năm 2024. 128
07-12-2023 Nghị quyết số 122/NQ-HĐND về chỉ tiêu biên chế công chức, số người làm việc, hợp đồng lao động và biên chế hội năm 2024. 130
07-12-2023 Nghị quyết số 124/NQ-HĐND về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ HĐND tỉnh năm 2024. 139
07-12-2023 Nghị quyết số 125/NQ-HĐND về việc bãi bỏ các Nghị quyết hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 142
07-12-2023 Nghị quyết số 126/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 144
19-12-2023 Nghị quyết số 127/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Trụ sở Tỉnh ủy và các cơ quan, giai đoạn 1. 154
19-12-2023 Nghị quyết số 128/NQ-HĐND về việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn trong chủ trương đầu tư Dự án Đường hai đầu cầu dây văng sông Hiếu - giai đoạn 1. 156
19-12-2023 Nghị quyết số 129/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Tuyến đường bộ ven biển đoạn tuyến qua khu vực cầu Cửa Tùng và Cửa Việt. 158
19-12-2023 Nghị quyết số 130/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trường Mầm non Gio Hải (cơ sở 2). 161
19-12-2023 Nghị quyết số 131/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Gio Hải (cơ sở 2). 163
19-12-2023 Nghị quyết số 132/NQ-HĐND về việc cho ý kiến đối với dự kiến điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương. 165
19-12-2023 Nghị quyết số 133/NQ-HĐND về việc bổ sung danh mục dự án đầu tư và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn đấu giá quyền sử dụng đất do tỉnh quản lý (nguồn thu đấu giá, đấu thầu các khu đất cho nhà đầu tư sử dụng). 173
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-12-2023 Quyết định số 3351/QĐ-UBND về việc ban hành Kế hoạch hành động đa dạng sinh học tỉnh Quảng Trị đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. 176
Sở Xây dựng
27-12-2023 Quyết định số 218/QĐ-SXD về việc Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 10, 11, 12, quý IV và năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 195
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,939,009 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner