"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 24           Năm 2017 Ngày 20 tháng 11 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-10-2017 Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định mức hỗ trợ để khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 03
07-11-2017 Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 11
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-10-2017 Quyết định số 2818/QĐ-UBND công nhận Trường Mầm non Bến Hải, huyện Vĩnh Linh đạt chuẩn quốc gia, mức độ 2. 94
18-10-2017 Quyết định số 2819/QĐ-UBND công nhận Trường Mầm non Triệu Phước, huyện Triệu Phong đạt chuẩn quốc gia, mức độ 1. 95
19-10-2017 Quyết định số 2826/QĐ-UBND công nhận Trường trung học cơ sở Trần Công Ái, huyện Vĩnh Linh đạt chuẩn quốc gia. 96
25-10-2017 Quyết định số 2879/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị tỉnh Quảng Trị giai đoạn 1, tỷ lệ 1/2.000. 97
01-11-2017 Quyết định số 3009/QĐ-UBND ban hành các Bộ chỉ số cải cách hành chính và Quy định đánh giá, chấm điểm chỉ số cải cách hành chính các Sở, Ban ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố; UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. 126
Sở Xây dựng, Sở Tài chính
14-11-2017 Công bố số 3424/CB/STC-SXD về Công bố giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 10 nưm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 178
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,198,071 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner