"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 08 + 09           Năm 2014 Ngày 15 tháng 4 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
24-03-2014 Quyết định số 14/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 03
26-03-2014 Quyết định số 15/2014/QĐ-UBND về việc sửa đổi Khoản 2 Điều 2 Quyết định số 29/2013/QĐ-UBND ngày 08/11/2013 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 05/02/2013 ban hành quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 14
27-03-2014 Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong việc rà soát, cập nhật, công bố, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 16
02-04-2014 Quyết định số 17/2014/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 17/2011/QĐ-UBND ngày 18 tháng 7 năm 2011 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng, soạn thảo, thẩm định dự thảo và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Quảng Trị. 25
02-04-2014 Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp và hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 27
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-03-2014 Quyết định số 485/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng. 41
24-03-2014 Quyết định số 514/QĐ-UBND về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012 và dự toán ngân sách nhà nước năm 2014 của tỉnh Quảng Trị. 43
25-03-2014 Quyết định số 520/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Quản lý cửa khẩu trực thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Quảng Trị. 88
26-03-2014 Quyết định số 524/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04 tháng 5 năm 2013 của Bộ Tài chính. 91
28-03-2014 Quyết định số 547/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hành động khẩn cấp ứng phó với các chủng vi rút cúm gia cầm nguy hiểm có khả năng lây sang người. 95
26-03-2014 Công văn số 830/UBND-NN đính chính Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2013 của UBND tỉnh ban hành giá các loại đất và phân loại đường phố các đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2014. 111
08-04-2014 Quyết định số 631/QĐ-UBND về việc chuyển thôn Xuân Hoà, xã Hải Thái về xã Gio An, huyện Gio Linh quản lý. 112
Sở Xây dựng
19-03-2014 Quyết định số 19/QĐ-SXD về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 113
04-04-2014 Quyết định số 20/QĐ-SXD về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 02 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 121
Sở Xây dựng, Sở Tài chính
14-04-2014 Công bố số 722/CB/STC-SXD về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 3 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 129
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,219,286 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner