"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 10           Năm 2014 Ngày 15 tháng 5 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
25-04-2014 Nghị quyết số 01/2014/NQ-HĐND quy hoạch phát triển ngành nông nghiệp tỉnh Quảng Trị đến năm 2020. 03
25-04-2014 Nghị quyết số 02/2014/NQ-HĐND về huy động các nguồn lực và quy định mức hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị đến năm 2020. 17
25-04-2014 Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND về quy định mức thu phí đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 24
25-04-2014 Nghị quyết số 04/2014/NQ-HĐND quy hoạch hệ thống nghĩa trang nhân dân tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 27
25-04-2014 Nghị quyết số 05/2014/NQ-HĐND về sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 26/2012/NQ-HÐND ngày 19 tháng 12 năm 2012 của HĐND tỉnh về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 37
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-04-2014 Quyết định số 19/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định xây dựng và sử dụng chung cơ sở hạ tầng kỹ thuật viễn thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 43
09-05-2014 Quyết định số 20/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế công tác thi đua, khen thưởng xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 57
09-05-2014 Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở y tế nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 66
Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh
09-05-2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND điều chỉnh khu vực đất của các xã có Quốc lộ 1A đoạn đi qua địa bàn huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị (đoạn đi từ thôn Hòa Bình, xã Vĩnh Long đến cầu Chấp Lễ, xã Vĩnh Chấp). 69
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
21-04-2014 Quyết định số 710/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch Nâng cao năng lực đội ngũ đấu giá viên giai đoạn 2014 - 2015, định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 71
21-04-2014 Quyết định số 716/QĐ-UBND về việc thành lập Bệnh viện Chuyên khoa Lao và Bệnh phổi tỉnh Quảng Trị. 77
Sở Tài chính, Sở Xây dựng
14-05-2014 Công bố số 1040/CB/STC-SXD giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 4 năm 2014 trên địa bài tỉnh Quảng Trị. 79
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,220,020 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner