"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09           Năm 2013 Ngày 15 tháng 5 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
03-05-2013 Quyết định số 10/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý thông tin liên lạc đối với tàu cá hoạt động trên biển của tỉnh Quảng Trị. 03
Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng
29-03-2013 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện. 15
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
22-04-2013 Quyết định số 625/QĐ-UBND về việc giao bổ sung số lượng công chức cho các xã, phường, thị trấn được điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính. 23
06-05-2013 Quyết định số 727/QĐ-UBND về việc ban hành mức thu thủy lợi phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị theo quy định tại Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ. 25
06-05-2013 Quyết định số 740/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện đảo Cồn Cỏ giai đoạn 2011 - 2020, định hướng 2030. 29
09-05-2013 Quyết định số 768/QĐ-UBND về việc công nhận nghề truyền thống Mứt gừng Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. 34
09-05-2013 Quyết định số 769/QĐ-UBND về việc công nhận làng nghề truyền thống Nón lá Trà Lộc, xã Hải Xuân, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. 35
09-05-2013 Quyết định số 770/QĐ-UBND về việc công nhận làng nghề truyền thống Bánh ướt Phương Lang, xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. 36
09-05-2013 Quyết định số 771/QĐ-UBND về việc công nhận làng nghề truyền thống Nón lá Văn Quỹ xã Hải Tân, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. 37
10-05-2013 Quyết định số 777/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị định số 99/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng tỉnh Quảng Trị. 38
Sở Tài chính, Sở Xây dựng
10-05-2013 Công bố số 1010/CB/STC-SXD về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 4 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 45
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,340,684 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner