"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 08           Năm 2013 Ngày 15 tháng 4 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-04-2013 Quyết định số 08/2013/QĐ-UBND về việc bổ sung Danh mục, chương trình khung và mức chi đào tạo nghề trình độ sơ cấp nghề, dạy nghề dưới 03 tháng tại các cơ sở dạy nghề để đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 03
09-04-2013 Quyết định số 09/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Quảng Trị. 06
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
18-03-2013 Quyết định số 381/QĐ-UBND về việc phê duyệt Danh sách tổng hợp nhân khẩu hộ nghèo được hưởng chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn năm 2013. 16
19-03-2013 Quyết định số 388/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Hội Từ thiện huyện Triệu Phong. 20
27-03-2013 Quyết định số 463/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch hoạt động và dự toán năm 2013, Dự án Phát triển du lịch bền vững Tiểu vùng sông Mê Kông mở rộng, tỉnh Quảng Trị. 21
27-03-2013 Quyết định số 464/QĐ-UBND về việc giao chỉ tiêu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch năm 2013. 33
03-04-2013 Quyết định số 514/QĐ-UBND về việc phân cấp vốn dạy nghề cho lao động nông thôn của Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013 cho các địa phương, đơn vị. 46
04-04-2013 Quyết định số 529/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch địa điểm cửa hàng xăng dầu tại xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong. 49
05-04-2013 Quyết định số 562/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thị xã Quảng Trị đến năm 2020. 50
Sở Xây dựng, Sở Tài chính
11-04-2013 Công bố số 745/CB/STC-SXD về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 3 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 71
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,176,956 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner