"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 03           Năm 2018 Ngày 25 tháng 01 năm 2018
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
25-12-2017 Quyết định số 38/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý cầu phao dân sinh ngang sông và nhà hàng nổi dạng bè kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 03
26-12-2017 Quyết định số 39/2017/QĐ-UBND về việc quy định hạn mức giao đất, công nhận quyền sử dụng đất cho mỗi hộ gia đình, cá nhân; diện tích tối thiểu của thửa đất được tách thửa và các trường hợp không được tách thửa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 12
26-12-2017 Quyết định số 40/2017/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định mức đóng góp, quản lý và sử dụng nguồn thu đối với người nghiện ma tuý tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Tổng hợp 1 tỉnh Quảng Trị. 18
28-12-2017 Quyết định số 41/2017/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 40/2014/QĐ-UBND ngày 16/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị. 21
12-01-2018 Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh. 22
18-01-2018 Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 42/2014/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2014 của UBND tỉnh Quảng Trị. 34
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-12-2017 Quyết định số 3655/QĐ-UBND về việc giao kế hoạch giường bệnh cho các cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn từ năm 2018 đến 2020. 35
Sở Tài chính, Sở Xây dựng
15-01-2018 Công bố số 113/CB/STC-SXD về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 12 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 37
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,525,967 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner