"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 16           Năm 2013 Ngày 16 tháng 9 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
26-08-2013 Quyết định số 21/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin có sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 03
26-08-2013 Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế tạo lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 14
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-08-2013 Quyết định số 1483/QĐ-UBND điều chỉnh phụ cấp đối với lực lượng bảo vệ dân phố. 21
26-08-2013 Quyết định số 1509/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn đến năm 2020. 23
27-08-2013 Quyết định số 1524/QĐ-UBND về việc công nhận thị trấn Gio Linh, huyện Gio Linh là đô thị loại V. 35
27-08-2013 Quyết định số 1525/QĐ-UBND về việc công nhận thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh là đô thị loại V. 36
27-08-2013 Quyết định số 1526/QĐ-UBND về việc công nhận thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ là đô thị loại V. 37
03-09-2013 Quyết định số 1584/QĐ-UBND về việc công nhận các huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, năm 2013. 38
11-09-2013 Quyết định số 1637/QĐ-UBND về việc công nhận thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong là đô thị loại V. 39
11-09-2013 Quyết định số 1648/QĐ-UBND về việc quy định giá tối đa mua xe ô tô phục vụ công tác. 40
Sở Xây dựng
22-08-2013 Quyết định số 71/QĐ-SXD về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 6 và quý II năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 41
Sở Tài chính, Sở Xây dựng
16-09-2013 Công bố số 2522/CB/STC-SXD về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 8 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 49
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,340,730 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner