"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07           Năm 2017 Ngày 18 tháng 3 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
30-12-2016 Quyết định số 3555/QĐ-UBND về việc công bố kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành năm 2016. 02
23-02-2017 Quyết định số 325/QĐ-UBND ban hành Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 - 2020. 19
06-03-2017 Chỉ thị số 03/CT-UBND đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2020. 24
Sở Tài chính, Sở Xây dựng
15-03-2017 Công bố số 553/CB/STC-SXD về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 2 năm 2017 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 29
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,244,679 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner