"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 14 + 15           Năm 2013 Ngày 15 tháng 8 năm 2013
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
31-07-2013 Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013. 04
31-07-2013 Nghị quyết số 16/2013/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2012 của các huyện thí điểm không tổ chức HĐND. 09
31-07-2013 Nghị quyết số 17/2013/NQ-HĐND về đầu tư, bảo tồn, tôn tạo, chống xuống cấp hệ thống di tích lịch sử, văn hóa tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2013 - 2020. 62
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-06-2013 Quyết định số 15a/2013/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung và ban hành một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 87
15-07-2013 Quyết định số 19/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định thẩm quyền quyết định tổ chức bộ máy, biên chế, tuyển dụng và quản lý công chức, viên chức trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, công ty TNHH một thành viên do UBND tỉnh làm chủ sở hữu. 90
18-07-2013 Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển thương mại Quảng Trị đến năm 2020, định hướng cho các năm tiếp theo. 105
17-07-2013 Chỉ thị số 11/2013/CT-UBND về việc tăng cường công tác lập, quản lý và giám sát thực hiện quy hoạch xây dựng, quy hoạch phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 115
Hội đồng nhân dân thành phố Đông Hà
25-07-2013 Nghị quyết số 01/2013/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước thành phố Đông Hà và các phường năm 2012. 118
25-07-2013 Nghị quyết số 02/2013/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013. 120
Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh
22-05-2013 Quyết định số 1798/2013/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế công tác văn thư - lưu trữ áp dụng tại các cơ quan, tổ chức trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. 125
Hội đồng nhân dân huyện đảo Cồn Cỏ
08-08-2013 Nghị quyết số 09/2013/NQ-HĐND về bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2013. 144
08-08-2013 Nghị quyết số 10/2013/NQ-HĐND về việc phê duyệt quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012. 147
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
31-07-2013 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu. 149
31-07-2013 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về việc điều chỉnh địa giới hành chính các xã Vĩnh Hà, Vĩnh Khê để mở rộng địa giới hành chính thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. 152
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-07-2013 Quyết định số 1260/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện Kế hoạch quản lý rủi ro thiên tai tổng hợp tỉnh Quảng Trị đến năm 2020. 154
29-07-2013 Quyết định số 1332/QĐ-UBND phê duyệt danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, các cơ sở gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 162
29-07-2013 Quyết định số 1349/QĐ-UBND về việc quy định chế độ, chính sách cho giáo viên, học sinh Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn, tỉnh Quảng Trị. 168
02-08-2013 Quyết định số 1370/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 172
12-08-2013 Quyết định số 1396/QĐ-UBND về việc công nhận thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh là đô thị loại V. 173
12-08-2013 Quyết định số 1397/QĐ-UBND về việc công nhận thị trấn Bến Quan, huyện Vĩnh Linh là đô thị loại V. 174
Sở Tài chính, Sở Xây dựng
15-08-2013 Công bố số 2202/CB/STC-SXD về giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 7 năm 2013 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 175
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,339,229 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner