"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 21           Năm 2015 Ngày 29 tháng 10 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-10-2015 Quyết định số 24/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị. 02
Ủy ban nhân dân huyện Đakrông
26-10-2015 Quyết định số 10/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện. 15
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
29-09-2015 Quyết định số 2064/QĐ-UBND về việc ban hành Thiết kế mẫu Hệ thống điện chiếu sáng các trục đường nông thôn. 21
14-10-2015 Quyết định số 2242/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch mỏ đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. 24
26-10-2015 Quyết định số 2342/QĐ-UBND về việc phê duyệt Dự án: Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý tài chính tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015 - 2017, định hướng đến năm 2020. 36
Sở Xây dựng
20-10-2015 Quyết định số 81/QĐ-SXD về viêc công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 7, tháng 8, tháng 9 và quý III năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 39
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,150,689 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner