"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 11           Năm 2014 Ngày 15 tháng 6 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
19-05-2014 Quyết định số 22/2014/QĐ-UBND về việc Quy định mức thu, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 04
20-05-2014 Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Kho lưu trữ lịch sử thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Quảng Trị. 07
20-05-2014 Quyết định số 24/2014/QĐ-UBND ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 16
20-05-2014 Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Chi cục Biển, Hải đảo và Khí tượng thủy văn thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Trị. 24
03-06-2014 Quyết định số 26/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 29
Ủy ban nhân dân huyện Đakrông
30-05-2014 Quyết định số 03/2014/QĐ-UBND ban hành quy định về trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện. 41
Văn bản pháp luật khác
Thủ tướng Chính phủ
28-05-2014 Quyết định số 813/QĐ-TTg về việc nâng cấp cửa khẩu La Lay, tỉnh Quảng Trị từ cửa khẩu quốc gia lên cửa khẩu quốc tế. 49
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-05-2014 Quyết định số 966/QĐ-UBND công nhận Trường Mầm non Họa My, huyện Gio Linh đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, cấp độ 2. 50
20-05-2014 Quyết định số 967/QĐ-UBND công nhận Trường Mầm non Gio Châu, huyện Gio Linh đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, cấp độ 1. 51
20-05-2014 Quyết định số 968/QĐ-UBND công nhận Trường Mầm non Hoa Phượng, huyện Vĩnh Linh đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, cấp độ 2. 52
20-05-2014 Quyết định số 969/QĐ-UBND công nhận Trường Mầm non Gio Hải, huyện Gio Linh đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, cấp độ 2. 53
20-05-2014 Quyết định số 970/QĐ-UBND công nhận Trường Mầm non Sơn Ca, huyện Cam Lộ đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục, cấp độ 2. 54
23-05-2014 Quyết định số 993/QĐ-UBND về việc quy định giá tính thuế tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 55
30-05-2014 Quyết định số 1048/QĐ-UBND về việc quy định mức thu thi lại tốt nghiệp, học lại học phần, thi lại học phần và mức thu các loại hình đào tạo khác tại Trường Cao đẳng Sư phạm Quảng Trị. 57
30-05-2014 Quyết định số 1055/QĐ-UBND về việc quy định giá thu dịch vụ của Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh Quảng Trị. 59
04-06-2014 Quyết định số 1093/QĐ-UBND công nhận Trường Mầm non Hải Khê, huyện Hải Lăng đạt chuẩn quốc gia, mức độ 1. 61
04-06-2014 Quyết định số 1094/QĐ-UBND công nhận Trường Mầm non Hướng Dương, thị trấn Cam Lộ, huyện Cam Lộ đạt chuẩn quốc gia, mức độ 1. 62
04-06-2014 Quyết định số 1095/QĐ-UBND công nhận Trường Mầm non Măng Non, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ đạt chuẩn quốc gia, mức độ 1. 63
04-06-2014 Quyết định số 1096/QĐ-UBND công nhận Trường Mầm non Hương Sen, thị xã Quảng Trị đạt chuẩn quốc gia, mức độ 1. 64
04-06-2014 Quyết định số 1097/QĐ-UBND công nhận Trường Mầm non Triệu Tài, huyện Triệu Phong đạt chuẩn quốc gia, mức độ 1. 65
04-06-2014 Quyết định số 1098/QĐ-UBND công nhận Trường Mầm non Tà Rụt, huyện Đakrông đạt chuẩn quốc gia, mức độ 1. 66
Sở Xây dựng, Sở Tài chính
13-06-2014 Công bố số 1442/CB/STC-SXD giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 5 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 67
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,218,472 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner