"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07           Năm 2015 Ngày 15 tháng 4 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-03-2015 Quyết định số 03/2015/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh. 03
26-03-2015 Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về đấu thầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 10
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-03-2015 Quyết định số 568/QĐ-UBND về việc Công bố số liệu Bộ chỉ số Theo dõi - Đánh giá Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Trị năm 2014. 19
31-03-2015 Quyết định số 587/QĐ-UBND về việc Công nhận làng nghề truyền thống “Làm bún Thượng Trạch, xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong”. 21
31-03-2015 Quyết định số 588/QĐ-UBND về việc Công nhận làng nghề truyền thống “Làm bún Linh Chiểu, xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong”. 22
31-03-2015 Quyết định số 589/QĐ-UBND về việc Công nhận làng nghề truyền thống “Nước mắm Gia Đẳng, xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong”. 23
31-03-2015 Quyết định số 590/QĐ-UBND về việc Công nhận làng nghề truyền thống “Nón lá Bố Liêu, xã Triệu Hòa, huyện Triệu Phong”. 24
01-04-2015 Quyết định số 610/QĐ-UBND về việc đổi tên thôn Bích La, xã Gio Châu thành thôn Hà Tây, xã Gio Châu, huyện Gio Linh. 25
Sở Tài chính, Sở Xây dựng
14-04-2015 Công bố số 888/CB/STC-SXD giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 3 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 26
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,273,945 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner