"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 19 + 20           Năm 2015 Ngày 15 tháng 10 năm 2015
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
06-09-2015 Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 51/2014/QĐ-UBND ngày 26 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh về việc quy định bảng giá các loại đất định kỳ 5 năm (2015 - 2019) trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 03
13-09-2015 Quyết định số 21/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ lãi suất, vốn vay phát triển sản xuất, kinh doanh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015 - 2020. 07
18-09-2015 Quyết định số 22/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý các cơ sở sản xuất ban đầu nhỏ lẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 18
12-10-2015 Quyết định số 23/2015/QĐ-UBND về việc quy định đơn giá thuê đất, giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 22
Ủy ban nhân dân huyện Đakrông
08-09-2015 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Nội vụ. 24
12-10-2015 Quyết định số 09/2015/QĐ-UBND ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa và Thông tin huyện. 31
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
01-09-2015 Quyết định số 1839/QĐ-UBND về việc thành lập Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Bến Quan. 36
10-09-2015 Quyết định số 1934/QĐ-UBND ban hành Quy định về thời gian bán hàng, tạm dừng bán hàng tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 38
29-09-2015 Quyết định số 2066/QĐ-UBND công nhận Hợp tác xã điển hình tiên tiến tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011 - 2015. 44
06-10-2015 Quyết định số 2139/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Y tế quân - dân y huyện đảo Cồn Cỏ. 47
Sở Xây dựng, Sở Tài chính
14-10-2015 Công bố số 2741/CB/STC-SXD giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 9 năm 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 49
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,212,597 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner