"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09           Năm 2006 Ngày 25 tháng 12 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
23-11-2006 Quyết định số 79/2006/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu Dịch vụ - Du lịch dọc tuyến đường ven biển Cửa Tùng - Cửa Việt đến 2015 có tính đến năm 2020. 03
21-11-2006 Chỉ thị số 16/2006/CT-UBND về Chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. 07
23-11-2006 Chỉ thị số 17/2006/CT-UBND về việc Phối hợp thực hiện chiến lược cải cách hệ thống Thuế đến năm 2010 theo quyết định số 201/2004/QĐ-TTg ngày 06/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ. 09
Ủy ban nhân dân huyện Đakrông
21-09-2006 Quyết định số 12/2006/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Đakrông. 11
Hội đồng nhân dân huyện Gio Linh
27-10-2006 Nghị quyết số 7.1/2006/NQ-HĐND phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2006- 2010. 35
27-10-2006 Nghị quyết số 7.2/2006/NQ-HĐND phê duyệt Kế hoạch bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân giai đoạn 2006 - 2010. 42
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong
02-08-2006 Quyết định số 1021/2006/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện. 46
Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Linh
10-08-2006 Quyết định số 709/2006/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện Vĩnh Linh. 65
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,950,248 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner