"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 12 + 13           Năm 2014 Ngày 15 tháng 7 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-06-2014 Quyết định số 27/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý, khai thác đất làm vật liệu san lấp công trình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 03
03-07-2014 Quyết định số 28/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về việc thanh toán, quyết toán các nguồn vốn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 15
09-07-2014 Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet công cộng, trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 25
Hội đồng nhân dân thị xã Quảng Trị
12-06-2014 Nghị quyết số 45/2014/NQ-HĐND về việc triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 06 tháng cuối năm 2014. 55
12-06-2014 Nghị quyết số 49/2014/NQ-HĐND về việc thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) phường 1, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. 59
12-06-2014 Nghị quyết số 50/2014/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) phường 2, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. 68
12-06-2014 Nghị quyết số 51/2014/NQ-HĐND về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) phường 3, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. 78
12-06-2014 Nghị quyết số 52/2014/NQ-HĐND về thông qua Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ đầu (2011 - 2015) phường An Đôn, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. 88
Ủy ban nhân dân thị xã Quảng Trị
06-06-2014 Quyết định số 327/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý và vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng đô thị và đèn tín hiệu giao thông trên địa bàn thị xã Quảng Trị. 98
Ủy ban nhân dân huyện Đakrông
09-07-2014 Quyết định số 04/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế Thi đua, Khen thưởng huyện Đakrông. 106
Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng
30-05-2014 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ huyện Hải Lăng. 125
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
13-06-2014 Quyết định số 1182/QĐ-UBND về việc bổ sung quy hoạch địa điểm cửa hàng xăng dầu tại xã Cam Hiếu, huyện Cam Lộ. 143
24-06-2014 Quyết định số 1247/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 144
01-07-2014 Quyết định số 1320/QĐ-UBND công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. 145
01-07-2014 Quyết định số 1321/QĐ-UBND công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. 146
Sở Xây dựng
11-06-2014 Quyết định số 41/QĐ-SXD về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 3 và quý I năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 147
11-06-2014 Quyết định số 42/QĐ-SXD về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 156
Sở Tài chính, Liên Sở, ngành, Sở Xây dựng
14-07-2014 Công bố số 1786/CB/STC-SXD giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 6 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 164
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,218,199 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner