"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17           Năm 2014 Ngày 15 tháng 10 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
16-09-2014 Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 02
19-09-2014 Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 15
15-10-2014 Quyết định số 39/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về phân công, phân cấp quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 35
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
08-10-2014 Quyết định số 2155/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 45
13-10-2014 Quyết định số 2177/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 64
Sở Tài chính, Sở Xây dựng
14-10-2014 Công bố số 2667/CB/STC-SXD giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 9 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 71
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,532,785 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner