"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 18 + 19           Năm 2023 Ngày 18 tháng 7 năm 2023
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-06-2023 Quyết định số 13/2023/QĐ-UBND quy định định mức đất sản xuất đối với hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo sinh sống trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi; hộ nghèo dân tộc Kinh sinh sống ở các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sinh sống bằng nghề nông nghiệp, lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 03
30-06-2023 Quyết định số 14/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị. 05
30-06-2023 Quyết định số 15/2023/QĐ-UBND ban hành Quy định về quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 12
05-07-2023 Quyết định số 16/2023/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý công trình ghi công liệt sỹ, mộ liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 19
Văn bản pháp luật khác
Sở Xây dựng
10-07-2023 Công bố số 1518/CB-SXD giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 6 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 27
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,899,018 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner