"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 25           Năm 2023 Ngày 20 tháng 11 năm 2023
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
24-10-2023 Nghị quyết số 93/2023/NQ-HĐND quy định về điều kiện diện tích nhà ở tối thiểu để được đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 04
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-10-2023 Quyết định số 25/2023/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các quyết định của UBND tỉnh Quảng Trị. 06
01-11-2023 Quyết định số 26/2023/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị. 07
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
24-10-2023 Nghị quyết số 73/NQ-HĐND về việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn trong chủ trương đầu tư Dự án: Tuyến đường kết nối Cảng hàng không Quảng Trị với Quốc lộ 1. 21
24-10-2023 Nghị quyết số 74/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Giải phóng mặt bằng xây dựng Cảng hàng không Quảng Trị (giai đoạn 1). 22
24-10-2023 Nghị quyết số 75/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Trang thiết bị dạy học Trường Trung học phổ thông Chuyên Lê Quý Đôn. 24
24-10-2023 Nghị quyết số 76/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cấp cơ sở vật chất ngành y tế tỉnh Quảng Trị, sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Italia. 26
24-10-2023 Nghị quyết số 77/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Quảng Trị; 09 Trung tâm Y tế tuyến huyện và 07 trạm y tế tuyến xã, tỉnh Quảng Trị. 28
24-10-2023 Nghị quyết số 78/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh, hạng mục: Trung tâm Tâm thần kinh và Hệ thống thiết bị xạ trị. 30
24-10-2023 Nghị quyết số 79/NQ-HĐND về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: “Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM) Dự án thành phần tỉnh Quảng Trị”. 32
24-10-2023 Nghị quyết số 80/NQ-HĐND điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: “Hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị” - Tiểu dự án tỉnh Quảng Trị. 34
24-10-2023 Nghị quyết số 81/NQ-HĐND giao danh mục và mức vốn năm 2023 từ nguồn vượt thu đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu Kinh tế Thương mại đặc biệt Lao Bảo năm 2022 do Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh làm chủ đầu tư. 36
24-10-2023 Nghị quyết số 82/NQ-HĐND về việc cam kết tăng vốn đối ứng trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn ngân sách địa phương giai đoạn 2021 - 2025 cho dự án: Sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8), tỉnh Quảng Trị. 39
24-10-2023 Nghị quyết số 83/NQ-HĐND về việc cho ý kiến về dự kiến điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương. 40
24-10-2023 Nghị quyết số 84/NQ-HĐND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương. 45
24-10-2023 Nghị quyết số 85/NQ-HĐND phân bổ bổ sung kế hoạch vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới. 57
24-10-2023 Nghị quyết số 86/NQ-HĐND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2023 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương. 61
24-10-2023 Nghị quyết số 89/NQ-HĐND về việc điều chỉnh kế hoạch năm 2022 kéo dài sang năm 2023 và điều chỉnh giảm dự toán kế hoạch năm 2023 nguồn thu đấu giá quyền sử dụng đất của tỉnh (thu từ đấu giá, đấu thầu các khu đất cho nhà đầu tư sử dụng). 64
24-10-2023 Nghị quyết số 90/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa vào các mục đích khác trong năm 2023. 68
24-10-2023 Nghị quyết số 91/NQ-HĐND về việc quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. 80
24-10-2023 Nghị quyết số 92/NQ-HĐND về việc điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn đến năm 2030. 82
24-10-2023 Nghị quyết số 94/NQ-HĐND về chấp thuận phương án vay và trả nợ vốn vay Dự án: Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà, vay vốn của cơ quan Phát triển Pháp (AFD). 85
Sở Xây dựng
09-11-2023 Công bố số 2638/CB-SXD giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 10 năm 2023 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 91
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,898,445 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner