"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09 + 10           Năm 2022 Ngày 12 tháng 5 năm 2022
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
15-04-2022 Nghị quyết số 12/2022/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, giai đoạn 2022 - 2030. 04
15-04-2022 Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND quy định mức thu, miễn, giảm; chế độ thu, nộp các khoản phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của HĐND tỉnh Quảng Trị. 09
15-04-2022 Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công thuộc lĩnh vực giao thông vận tải sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 26
15-04-2022 Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ban hành Quy định mức tiền công cụ thể cho từng chức danh là thành viên thực hiện các nhiệm vụ thi ở địa phương; nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 28
15-04-2022 Nghị quyết số 16/2022/NQ-HĐND ban hành Quy định mức chi kinh phí tập huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 38
15-04-2022 Nghị quyết số 17/2022/NQ-HĐND quy định mức giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 45
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-04-2022 Quyết định số 10/2022/QĐ-UBND sửa đổi một số Điều của Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Quyết định số 50/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị. 49
20-04-2022 Quyết định số 11/2022/QĐ-UBND về việc quy định tài sản công có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị. 52
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
15-04-2022 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa phương năm 2021 sang năm 2022. 54
15-04-2022 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp trụ sở làm việc Sở Ngoại vụ. 74
15-04-2022 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng các cầu vượt lũ trên tuyến ĐT.586 qua địa bàn huyện Hướng Hóa. 76
15-04-2022 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND về việc giảm dự toán kế hoạch đầu tư năm 2021 từ nguồn thu sử dụng đất do tỉnh quản lý. 78
15-04-2022 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND về việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư năm 2022 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương. 81
15-04-2022 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách địa phương do tỉnh quản lý. 85
15-04-2022 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND về phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1 - giai đoạn 1. 90
15-04-2022 Nghị quyết số 18/NQ-HĐND về việc điều chỉnh diện tích chuyển mục đích sử dụng rừng tại Nghị quyết số 96/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 của HĐND tỉnh và quyết định chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. 92
15-04-2022 Nghị quyết số 19/NQ-HĐND về việc chấp thuận chủ trương các dự án thu hồi đất, dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác trong năm 2022. 96
Sở Xây dựng
09-05-2022 Công bố số 865/CB-SXD giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 4 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 108
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,934,477 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner