"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 17           Năm 2022 Ngày 21 tháng 10 năm 2022
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-09-2022 Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND bãi bỏ các Quyết định của UBND tỉnh. 02
19-09-2022 Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 03
26-09-2022 Quyết định số 26/2022/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 20/5/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành quy chế khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Kho lưu trữ lịch sử thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh Quảng Trị. 08
30-09-2022 Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý hoạt động cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 09
Văn bản pháp luật khác
Sở Xây dựng
03-10-2022 Công bố số 2159/CB-SXD giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 26
13-10-2022 Quyết định số 95/QĐ-SXD về việc Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 120
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,935,970 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner