"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07           Năm 2020 Ngày 24 tháng 3 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
05-03-2020 Quyết định số 06/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng cấp II của các cơ quan Đảng, nhà nước trên địa bàn tỉnh. 02
12-03-2020 Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ban hành Quy định về cưỡng chế thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai, quyết định công nhận hòa giải thành trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 11
23-03-2020 Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh Quảng Trị ban hành thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Tư pháp. 18
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
20-02-2020 Quyết định số 470/QĐ-UBND ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, thôi giữ chức vụ, từ chức, miễn nhiệm, điều động, biệt phái, luân chuyển công chức, viên chức trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và người quản lý tại các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 19
Sở Xây dựng, Sở Tài chính
23-03-2020 Công bố số 394/CB-SXD-STC giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 02 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 65
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,941,396 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner