"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 07           Năm 2011 Ngày 10 tháng 4 năm 2011
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-03-2011 Quyết định số 05/2011/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ về Kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội năm 2011. 03
25-03-2011 Chỉ thị số 05/2011/CT-UBND về việc Triển khai thực hiện Luật Lý lịch tư pháp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 12
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
11-03-2011 Quyết định số 389/QĐ-UBND về việc Thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị. 15
14-03-2011 Quyết định số 395/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Du lịch tỉnh Quảng Trị. 17
18-03-2011 Quyết định số 456/QĐ-UBND về việc Kiện toàn Ban Hội nhập và Hợp tác kinh tế Quốc tế tỉnh Quảng Trị. 29
21-03-2011 Quyết định số 476/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2011 của tỉnh Quảng Trị. 31
22-03-2011 Quyết định số 480/QĐ-UBND về việc Kiện toàn Hội đồng phối hợp công tác Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Trị. 38
25-03-2011 Quyết định số 500/QĐ-UBND phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện đảo Cồn Cỏ nhiệm kỳ 2011- 2016. 41
25-03-2011 Quyết định số 503/QĐ-UBND phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thị xã Quảng Trị nhiệm kỳ 2011- 2016. 43
25-03-2011 Quyết định số 504/QĐ-UBND phê chuẩn số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số đại biểu được bầu của mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND thành phố Đông Hà nhiệm kỳ 2011- 2016. 45
25-03-2011 Quyết định số 506/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Điều lệ Câu lạc bộ hưu trí ngành Tài chính tỉnh Quảng Trị. 47
25-03-2011 Quyết định số 514/QĐ-UBND về việc Giao chỉ tiêu tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên năm 2011 theo Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. 57
30-03-2011 Quyết định số 545/QĐ-UBND về việc Thành lập Trường Trung cấp Kinh tế- Kỹ thuật Bùi Dục Tài. 62
30-03-2011 Quyết định số 548/QĐ-UBND về việc Thành lập Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng. 64
25-03-2011 Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc Tăng cường thực hiện tiết kiệm điện và hiệu quả. 67
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,892,547 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner