"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 01 + 02           Năm 2017 Ngày 20 tháng 01 năm 2017
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Hội đồng nhân dân tỉnh
14-12-2016 Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017. 03
14-12-2016 Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND về quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách thời kỳ ổn định 2017- 2020 và định mức chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017. 11
14-12-2016 Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND về kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản sử dụng nguồn vốn ngân sách do tỉnh quản lý năm 2017. 36
14-12-2016 Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án khởi công mới giai đoạn 2016 - 2020. 73
14-12-2016 Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND về chương trình kiên cố hoá kênh mương tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến năm 2025. 77
14-12-2016 Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, có tính đến năm 2030. 80
14-12-2016 Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND về việc chấp thuận chủ trương các dự án thu hồi đất và các dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác trong năm 2017. 125
14-12-2016 Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND về việc ban hành các khoản phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 147
14-12-2016 Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND về việc Quy hoạch tổng thể hệ thống cơ sở của lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Quảng Trị đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 165
14-12-2016 Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND về việc xác định phạm vi vành đai biên giới, vị trí cắm biển báo vành đai biên giới trên tuyến biên giới đất liền tỉnh Quảng Trị. 174
14-12-2016 Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND về việc đề nghị công nhận thị trấn Khe Sanh là đô thị loại IV trực thuộc huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. 179
14-12-2016 Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND về việc đề nghị công nhận thị trấn Lao Bảo là đô thị loại IV trực thuộc huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. 180
14-12-2016 Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND về việc quy định chính sách hỗ trợ nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 181
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
14-12-2016 Nghị quyết số 22/NQ-HĐND về phê chuẩn quyết toán ngân sách Nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2015. 193
14-12-2016 Nghị quyết số 24/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa phương năm 2017. 196
14-12-2016 Nghị quyết số 38/NQ-HĐND về việc thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017. 230
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,196,802 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner