"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 20           Năm 2014 Ngày 15 tháng 12 năm 2014
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-11-2014 Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND về việc quy định giá các loại tài nguyên để tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 03
27-11-2014 Quyết định số 44/2014/QĐ-UBND ban hành Quy định về huy động các nguồn lực và mức hỗ trợ xây dựng nông thôn mới tỉnh Quảng Trị đến năm 2020. 05
Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng
18-11-2014 Quyết định số 02/2014/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện. 17
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
27-11-2014 Quyết định số 2606/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở phòng, tránh bão, lụt trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 35
01-12-2014 Quyết định số 2634/QĐ-UBND thành lập Tổ một cửa kiểm tra chất lượng; vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu vào Khu kinh tế Thương mại đặc biệt Lao Bảo. 55
05-12-2014 Quyết định số 2661/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011 - 2020, định hướng đến năm 2030. 58
12-12-2014 Quyết định số 2713/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch cấp nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Quảng Trị đến năm 2020. 71
Sở Tài chính, Sở Xây dựng
14-12-2014 Công bố số 3355/CB/STC-SXD giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 11 năm 2014 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 78
Mục lục Công báo
06-12-2014 Mục lục số 01-20/MLCB về thống kê số lượng và trích yếu các văn bản đã đăng Công báo trong năm 2014. 131
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,961,292 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner