"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09           Năm 2020 Ngày 20 tháng 5 năm 2020
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
12-05-2020 Quyết định số 12/2020/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 33/2013/QĐ-UBND ngày 13/12/2013 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cơ chế một cửa về kiểm tra chất lượng; vệ sinh, an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu vào Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo. 04
Văn bản pháp luật khác
Hội đồng nhân dân tỉnh
21-04-2020 Nghị quyết số 01/NQ-HĐND phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Rà phá bom mìn, vật nổ phục vụ tái định cư huyện Hải Lăng và huyện Triệu Phong thuộc Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị; dự án Nhà Văn hóa trung tâm huyện Vĩnh Linh; điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn vốn NSĐP năm 2020. 05
21-04-2020 Nghị quyết số 02/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa khẩn cấp hư hỏng một số công trình thủy lợi do Công ty TNHH MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Quảng Trị quản lý. 08
21-04-2020 Nghị quyết số 03/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa khẩn cấp kè biển Vịnh Mốc, xã Vĩnh Thạch, huyện Vĩnh Linh. 10
21-04-2020 Nghị quyết số 04/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa khẩn cấp kè biển Cửa Việt. 12
21-04-2020 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Khắc phục sạt lở đê biển Vĩnh Thái. 14
21-04-2020 Nghị quyết số 06/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Kè chống sạt lở khẩn cấp dọc bờ sông Thạch Hãn đoạn qua thị xã Quảng Trị, huyện Triệu Phong và thành phố Đông Hà. 16
21-04-2020 Nghị quyết số 07/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Kè chống xói lở bờ sông Ô Lâu, huyện Hải Lăng. 18
21-04-2020 Nghị quyết số 08/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Khu Kinh tế Đông Nam và hạ tầng Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore. Hạng mục: Đường trục chính vào các khu tái định cư phục vụ Khu Công nghiệp Việt Nam - Singapore. 20
21-04-2020 Nghị quyết số 09/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đường biên giới Khe Sanh - Sa Trầm (ĐT587) - Giai đoạn 1. 22
21-04-2020 Nghị quyết số 10/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng đường gom từ các lối đi tự mở đến đường ngang qua đường sắt trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2020 - 2022. 24
21-04-2020 Nghị quyết số 11/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Vỉa hè đường Hùng Vương (đoạn từ đường Ngô Quyền đến đường Điện Biên Phủ). 26
21-04-2020 Nghị quyết số 12/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, nâng cấp trụ sở Sở Tài nguyên và Môi trường. 28
21-04-2020 Nghị quyết số 13/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng hệ thống thoát nước đường Lý Thường Kiệt, đoạn từ Km1+784 - Km2+860, thành phố Đông Hà. 30
21-04-2020 Nghị quyết số 14/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Hệ thống điện chiếu sáng tuyến K4 tại Khu Công nghiệp Nam Đông H. 32
21-04-2020 Nghị quyết số 15/NQ-HĐND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Trị. 34
21-04-2020 Nghị quyết số 16/NQ-HĐND về việc thông qua danh mục các dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất bổ sung năm 2020. 36
21-04-2020 Nghị quyết số 17/NQ-HĐND về việc chấp thuận chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. 39
21-04-2020 Nghị quyết số 21/NQ-HĐND về việc chấp thuận đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu cho đồng bào dân tộc thiểu số (CRIEM), tỉnh Quảng Trị. 42
Ủy ban nhân dân tỉnh
14-05-2020 Quyết định số 1221/QĐ-UBND về việc ban hành Quy chế quản lý, vận hành, sử dụng hệ thống Hội nghị truyền hình trực tuyến tỉnh Quảng Trị. 46
Sở Tài chính, Sở Xây dựng
20-05-2020 Công bố số 739/CB-SXD-STC giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị tháng 3 năm 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 53
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,958,387 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner