"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 09           Năm 2008 Ngày 15 tháng 4 năm 2008
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà
09-04-2008 Quyết định số 08/2008/QĐ-UBND về việc ban hành quy chế về trình tự tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND thị xã Đông Hà. 03
09-04-2008 Quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động tiếp công dân của thị xã Đông Hà. 09
08-04-2008 Chỉ thị số 03/2008/CT-UBND về việc tổ chức triển khai công tác Bảo vệ môi trường năm 2008 - 2009 trên địa bàn thị xã Đông Hà. 14
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Phong
26-03-2008 Quyết định số 249/2008/QĐ-UBND về việc Quy định loại đường, vị trí đất ở, đất xây dựng công trình, đất sản xuất kinh doanh để tính thuế nhà, đất trên địa bàn Thị trấn Ái Tử, huyện Triệu Phong. 18
Văn bản pháp luật khác
Ủy ban nhân dân tỉnh
28-02-2008 Quyết định số 398/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển bưu chính - viễn thông và công nghệ thông tin tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2008 - 2015 và định hướng phát triển đến năm 2020. 21
06-03-2008 Quyết định số 492/QĐ-UBND quyết định số 09/2008/QĐ-UBND ngày 26/02/2008 của UBND tỉnh. 38
10-04-2008 Quyết định số 653/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2008- 2010. 39
11-04-2008 Quyết định số 658/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Đề án Đẩy mạnh phát triển và Ứng dụng Công nghệ sinh học trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2015. 54
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,950,049 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner