"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 06           Năm 2006 Ngày 12 tháng 11 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
10-05-2006 Quyết định số 47/2006/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế làm việc của UBND tỉnh. 03
02-06-2006 Quyết định số 51/2006/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế tạm thời quản lý cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 31
12-06-2006 Quyết định số 52/2006/QĐ-UBND về việc ủy quyền cấp phép xây dựng các công trình hạ tầng dưới vỉa hè và quản lý, sử dụng vỉa hè vào mục đích dân sinh. 41
14-06-2006 Quyết định số 53/2006/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển thủy sản tỉnh Quảng Trị đến năm 2010 có tính đến năm 2020. 42
13-07-2006 Quyết định số 57/2006/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy định về xây dựng Đơn vị văn hoá. 49
17-07-2006 Quyết định số 59/2006/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý Khu Kinh tế - Thương mại đặc biệt Lao Bảo. 57
Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà
16-06-2006 Quyết định số 589/2006/QĐ-UBND về việc Phê duyệt giá đất khu dân cư khu phố 1, phường Đông Lương, thị xã Đông Hà để giao đất có thu tiền sử dụng đất. 62
Ủy ban nhân dân huyện Hải Lăng
19-06-2006 Quyết định số 714/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của UBND huyện. 65
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,941,251 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner