"Văn bản đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức" (trích Nghị định số 34/2016/NĐ-CP)
free flash banner on free flash banner
Liên kết
free flash banner on free flash banner
Công báo Văn bản theo lĩnh vực Văn bản hết hiệu lực  
 Số 08           Năm 2006 Ngày 12 tháng 12 năm 2006
 

MỤC LỤC

                           
 
Trang
Văn bản quy phạm pháp luật
Ủy ban nhân dân tỉnh
04-08-2006 Quyết định số 67/2006/QĐ-UBND về việc Quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất áp dụng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 03
20-09-2006 Quyết định số 75/2006/QĐ-UBND về việc Ủy quyền phê duyệt dự toán vốn chuẩn bị đầu tư, vốn quy hoạch ngân sách tỉnh quản lý. 33
06-10-2006 Quyết định số 78/2006/QĐ-UBND về việc Ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 35
Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà
12-09-2006 Quyết định số 899/2006/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh giá sàn các lô đất khu dân cư khu phố 1, phường Đông Lương, thị xã Đông Hà để đấu giá quyền sử dụng đất. 48
22-09-2006 Quyết định số 935/2006/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh giá sàn các lô đất Khu dân cư Đồng Roọc trên phường 2, thị xã Đông Hà phục vụ tái định cư và đấu giá quyền sử dụng đất. 51
26-09-2006 Quyết định số 945/2006/QĐ-UBND về việc Phê duyệt phương án chuyển đổi ruộng đất của 4 khu phố (6, 7, 9, 10), phường Đông Giang, Đông Hà. 54
Hội đồng nhân dân huyện Gio Linh
18-07-2006 Nghị quyết số 6.6/2006/NQ-HĐND phê duyệt Kế hoạch phát triển giáo dục giai đoạn 2006 - 2010. 56
18-07-2006 Nghị quyết số 6.7/2006/NQ-HĐND phê duyệt Đề án "Quy hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng giai đoạn 2006 - 2010". 60
Hội đồng nhân dân huyện Triệu Phong
14-07-2006 Nghị quyết số 6B/2006/NQ-HĐND về việc Thông qua Đề án Xây dựng cánh đồng có giá trị 40 triệu đồng/ha/năm trở lên, giai đoạn 2006 - 2010. 65
14-07-2006 Nghị quyết số 6C/2006/NQ-HĐND về việc Thông qua Đề án Phát triển chăn nuôi giai đoạn 2006 - 2010. 72
Liên kết khác:
Thùy Dương
Sdt: 0974.974.656
Lượt truy cập:
32,948,572 lượt truy cập
Download Acrobat Reader

Tương thích với các trình duyệt Firefox, Google Chrome, Internet Explorer. Cần cài đặt Adobe Acrobat Reader để hiển thị nội dung văn bản. Hiển thị tốt nhất với độ phân giải màn hình 1024x768.

free flash banner on free flash banner